-->

Bro.Yesanna Telugu Christian songs yesanna guntur yesanna videos songs,testimony,messages, hosanna ministries,church,life history,john wesly guntur

KRUPAMAYUDAA NEELONAA yesanna telugu song

09:03:00

Song Title KRUPAMAYUDAA  NEELONAA

KRUPAMAYUDAA  NEELONAA is a Famous song by Bro Yesanna here we are with lyrics in English so you can see the lyrics ans sing and enjoy the song and Praise God
Lyrics 
 KRUPAMAYUDAA  - NEELONAA
NIVASIMPAJAESINAMDUNAA
IDIGO  NAA STUTULA SIMHASANAM- NEELO
AE APAAYAMU NAAGUDAARAMU SAMEEPIMCHANIYYAKA
NAA MAARGAMULANNITILO NEEVAE
NAA AASRAYAMAINAMDUNA     // KRUPAMAYUDAA //
CHEEKATI NUMDI VELUGULONIKI
NANNU PILACHINA TAEJOMAYAA
RAAJAVAMSAMULO- YAAJAKATVAMU CHAESEDANU    // KRUPAMAYUDAA //
NEELO NILACHI AATMAPHALAMULU
PHALIMCHUTA KORAKU
NAAPAINAA NIMDUGAA-AATMA VARSHAMU KUMMARIMCHU    // KRUPAMAYUDAA  //
AE YOGYATA LAENI NAAKU
JEEVAKIREETA MICHCHUTAKU
NEE KRPA NANU VEEDAKA - SAASVATA KRPAGAA MAARENU     // KRUPAMAYUDAA  //

You Might Also Like

0 comments