nee mokamu monoharamu yesanna telugu song latest version

 నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యము

నీ పాదాలు అపరంజి మయము

యేసయ్యా నా ప్రాణ ప్రియుడా - మనగలనా నిను వీడి క్షణమైన

1. నీవే నాతోడువై నీవే నాజీవమై - నా హృదిలోన నిలిచిన జ్ణాపికవై

అణువణువున నీకృప నిక్షిప్తమై –

నను ఎన్నడు వీడని అనుబంధమై "యేసయ్య"


2. నీవే నా శైలమై నీవే నాశృంగమై - నా విజయానికే నీవు భుజబలమై

అనుక్షణమున శత్రువుకు ప్రత్యక్షమై –

నను వెనుదీయనీయక వెన్ను తట్టినావు "యేసయ్య"


3. నీవే వెలుగువై నీవే ఆలయమై - నా నిత్యత్వమునకు ఆద్యంతమై

అమరలోకాన శుద్ధులతో పరిచయమై –

నను మైమరచి నేనేమి చేసేదనో "యేసయ్య"